Săm chèn trục turbin

Liên hệ

Săm chèn trục turbin (Gioăng khí chèn trục turbin/Săm chèn trục)
Yêu cầu kỹ thuật
– Áp suất khí kiểm tra săm làm việc trong thiết bị thử khí nén: 0,7 Mpa
– Áp suất khí kiểm tra bịt kín săm trong thiết bị thử: 1Mpa
– Áp suất khí kiểm tra bịt kín săm ở trạng thái tự do: 0,1Mpa
– Có khả năng chịu dầu, chịu nhiệt, chịu mài mòn.