Bộ chuyển đổi DC/DC DC0512

Liên hệ

Phạm vi bộ chuyển đổi DC / DC mới của chúng tôi cung cấp một loạt điện áp đầu vào từ điện áp 9 đến 36 VDC, một phạm vi điện áp đầu ra có thể điều chỉnh trên 12 hoặc 24 VDC. (hiện tại từ 0 đến 5 Amps.)