Bộ khởi động tự động MDA

Liên hệ

Bộ khởi động tự động MDA của hãng CRETECHNOLOGY là một đơn vị điều khiển bộ vi xử lý chi phí thấp được thiết kế để chạy và dừng máy phát điện tự động theo yêu cầu của tín hiệu khởi động từ xa bên ngoài.