Bảng chuyển mạch tự động ICGEN2.0

Liên hệ

ICGEN 2.0 là bộ điều khiển chuyển mạch tự động hoàn chỉnh với tính năng khởi động / dừng từ xa cho một tổ máy phát điện hoạt động ở chế độ chờ.