Bộ kích từ Basler DECS-250E

Liên hệ

DECS-250E là hệ thống điều khiển kích từ cung cấp sự có quy tắc, điều khiển và bảo vệ chính xác đáng tin cậy cho động cơ hoặc máy phát điện đồng bộ. Ba mẫu DECS-250E có sẵn để cung cấp dòng điện kích thích 50 Adc, 100 Adc hoặc 200 Adc liên tục trong ứng dụng máy kích thích tĩnh hoặc quay. Tất cả các thành phần của DECS-250E được đặt trong một chiếc vỏ nhỏ gọn được bọc lại giúp cho việc lắp đặt đơn giản và tiết kiệm chi phí trong nhiều ứng dụng.