Bộ hòa đồng bộ Gensys Compact Prime

Liên hệ

GENSYS COMPACT PRIME là một bộ điều khiển của một trong một loạt các bộ hòa đồng bộ, quản lý các nguồn năng lượng và quản lý nhà máy điện: Máy phát điện, Nguồn, Quang điện, Bộ lưu trữ pin, Máy cắt phân đoạn. Bộ điều khiển này dành riêng cho máy phát điện được sử dụng trong các ứng dụng của nhà máy điện yêu cầu hòa đồng bộ, chia sẻ tải tác dụng và phản kháng và bảo vệ điện / cơ. Nó mang lại sự linh hoạt và tiết kiệm thời gian nhờ đi dây đơn giản và dễ dàng lập trình.