Rơ le quá tốc điện tử DV2

Liên hệ

DV2 là một rơ le quá tốc điện tử mới, mạnh mẽ và dễ sử dụng, thích hợp cho các ứng dụng động cơ và máy phát điện công nghiệp. DV2 có 2 đầu ra thiết bị đầu cuối chuyển mạch tốc độ riêng biệt.