Bảng khởi động tự động ACGEN2.0

Liên hệ

ACGEN 2.0 là bảng điều khiển khởi động tự động hoàn chỉnh với tính năng khởi động/ dừng từ xa cho một tổ máy phát điện hoạt động ở chế độ chờ. Bộ điều khiển ACGEN 2.0 được sử dụng để điều khiển máy phát điện tự động và thủ công.