Cột hòa đồng bộ tự động C2S

Liên hệ

C2S là cột hòa đồng bộ và đảm bảo an toàn để điều khiển việc ghép nối hai nguồn AC.