Bộ kích từ Basler DECS-100

Liên hệ

DECS-100 cung cấp giải pháp kích từ cho toàn bộ hệ thống trong một bộ điều khiển nhỏ gọn. Dựa trên sự tiên phong đổi mới của Basler về điều khiển kích thích điện từ, DECS-100 cung cấp đầy đủ các chức năng trong một bộ điều khiển có công suất cao và hiệu quả tương xứng với chi phí bỏ ra. Các khả năng động của DECS-100 cung cấp khả năng điều chỉnh điện áp chính xác và đáp ứng hệ thống đặc biệt, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ có giá trị cho máy phát và hệ thống kích thích.