Bộ hòa đồng bộ Gensys Compact Prime Core

Liên hệ

GENSYS COMPACT PRIME CORE là một bộ điều khiển của một loạt các nguồn năng lượng và quản lý nhà máy điện: Máy phát điện, Nguồn, Quang điện, Bộ lưu trữ pin, Cầu dao. Bộ điều khiển này dành riêng cho máy phát điện được sử dụng trong các ứng dụng của nhà máy điện yêu cầu đồng bộ hóa, chia sẻ tải hoạt động và phản kháng và bảo vệ điện / cơ. Nó mang lại sự linh hoạt và tiết kiệm thời gian nhờ đi dây đơn giản và dễ dàng lập trình.