Cảm biến Female Connector COW-500

Liên hệ

Đầu nối cái 2 chân

Cáp được bảo vệ 5 mét