Cảm biến Magnetic Pick-Up CO 5/8-70S

Liên hệ

Cảm biến Magnetic Pick-Up (MPU) là liên kết giao tiếp giữa động cơ và bộ điều khiển điện tử. MPU được lắp bên cạnh bánh răng trục truyền động làm bằng vật liệu phản ứng với từ trường. Khi bánh ruồi quay, nó làm gián đoạn từ trường của MPU và tạo ra tín hiệu AC tương ứng với tốc độ động cơ.