Đồng hồ đo điện đa năng 1 pha Veritek VIPS 999 / VIPS 999P

Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa thông số điện loại một pha Veritek VIPS 999 / VIPS 999P