Đồng hồ đo điện đa năng Veritek VIPS 80L

Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Veritek VIPS 80L, hiển thị LCD với 4 hàng 4 số (cho tham số đo lường) 1 hàng 8 số cho năng lượng, biểu đồ phẩn trăm của dòng tải