Đồng hồ đo điện đa năng ba pha bốn dây Veritek VIPS 60

Liên hệ

Đồng hồ đo đa chức năng hiển thị dạng LED – Veritek VIPS 60