Relay bảo vệ dòng VIPS AT01

Liên hệ

Relay bảo vệ dòng VIPS AT01 là relay bảo vệ quá dòng, thấp dòng, relay bảo vệ quá dòng, relay bảo vệ thấp dòng, relay bảo vệ dòng. Relay bảo vệ dòng VIPS AT01 là sản phẩm có các tính năng bảo vệ được kích hoạt hoặc không kích hoạt ngay trên relay thông qua cài đặt của relay Relay bảo vệ dòng VIPS AT01 là loại relay giám sát dòng điện cho tải, bảo vệ dòng lên quá cao so với ngưỡng cài đặt hoặc quá thấp khi thiết bị chạy không có tải. Chế độ bảo vệ dòng được tích hợp trên thiết bị. Lựa chọn bảo vệ cao hoặc bảo vệ thấp dòng.