Rơ le bảo vệ động cơ VIPS 83M

Liên hệ

Rơ le bảo vệ động cơ VIPS 83M có tính năng hiển thị các thông số điện như một đồng hồ điện đa chức năng, đồng thời rơ le bảo vệ động cơ VIPS 83M có những tính năng bảo vệ căn bản, có thể ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như: bảo vệ động cơ, bảo vệ máy phát, bảo vệ hệ thống cung cấp điện, bảo vệ hệ thống phân phối điện.