Thiết bị báo động RDM 1.0

    Liên hệ

    RDM 1.0 là một thiết bị báo động mới, mạnh mẽ và dễ sử dụng, phù hợp với các ứng dụng máy phát điện công nghiệp. RDM 1.0 là một mô-đun 8 kênh, 96x96mm.