Vali chuyên dụng cho bộ hòa đồng bộ Gensys Compact Mains

Liên hệ

Trường hợp thử nghiệm và thực hành sản phẩm của chúng tôi đã được phát triển để kiểm tra và hiển thị tất cả các loại ứng dụng với GENSYS COMPACT MAINS. Đầu vào / đầu ra có dây trên công tắc hoặc đèn. Kết nối được thực hiện với ổ cắm 230 VAC.