Bảng điều khiển RSP 305 – RSP 305 Remote Panel

Liên hệ

Khi cần giám sát từ xa nhiều thiết bị DCU 305 thì nên sử dụng RSP 305. RSP 305 tự động cấu hình với mạng DCU 305 khi kết nối và có thể kết nối tối đa bốn thiết bị DCU 305 với mỗi RSP 305.