Bộ hòa đồng bộ Master Compact Core

Liên hệ

MASTER COMPACT CORE là một thiết bị điều khiển của một loạt các nguồn năng lượng và quản lý nhà máy điện: Máy phát điện, Nguồn, Quang điện, Kho ắc quy, Cầu dao. Bộ điều khiển này được chế tạo để quản lý các nhà máy phát điện từ 1 đến 32 máy phát song song với nguồn điện lưới.