Bộ hòa đồng bộ Master 2.0 Core

Liên hệ

MASTER 2.0 CORE là một bộ điều khiển được phát triển để đồng bộ hóa cả hai mặt của nhà máy điện được phân chia bằng bộ ngắt thanh cái.