Bộ hòa đồng bộ EASYGEN-3500XT – EASYGEN 3500XT WOODWARD

Liên hệ

EasYgen 3500XT là bộ điều khiển hòa đồng bộ máy phát điện. Kết hợp LS5 cho phép điều khiển, quản lý các hệ thống phân phối phức tạp lên đến 32 nguồn lưới và phân đoạn; 32 máy phát điện và phân đoạn. Có tích hợp điều khiển chuyển nguồn tự động.