Hệ thống kích từ Basler DECS-400

Liên hệ

Hệ thống điều khiển kích thích kỹ thuật số DECS-400 là bộ điều khiển dựa trên bộ vi xử lý cung cấp kích thích điều khiển, điều khiển logic linh hoạt và ổn định hệ thống điện tùy chọn cho các máy đồng bộ trong một gói tích hợp. Bộ điều khiển cung cấp đầu ra analog để điều khiển đầu ra DC của bộ chỉnh lưu ngoài cầu nối và giám sát các thông số máy để kiểm soát, giới hạn và bảo vệ máy đồng bộ khỏi hoạt động vượt quá giới hạn khả năng của nó.