Hệ thống kích từ Basler DECS-450

Liên hệ

DECS-450 là bộ điều khiển kích từ cực kỳ đáng tin cậy, hiệu suất cao, dựa trên bộ vi xử lý cho cả cực dương và hệ thống kích từ cực dương/âm. DECS-450 điều khiển và giám sát đầu ra của máy đồng bộ. Nó cung cấp điện áp điều khiển cho bộ biến đổi nguồn bên ngoài, cung cấp năng lượng một chiều cho trường chính hoặc trường kích thích của máy đồng bộ, làm cho nó tương thích với mọi kích thước máy đồng bộ. DECS-450 có thể được cung cấp ở nhiều cấu hình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể và nhu cầu dự phòng. Basler cung cấp các giải pháp tùy chỉnh và tiêu chuẩn được thiết kế để đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau.