Tủ kích từ động cơ đồng bộ

Liên hệ

Cung cấp các giải pháp lắp mới hoặc thay thế hệ thống kích từ cho động cơ đồng bộ dòng từ 100 – 1000A.