Vali chuyên dụng cho bộ hòa đồng bộ hàng hải Gensys 2.0 Marine

Liên hệ

Trường hợp thử nghiệm và thực nghiệm của chúng tôi đã được phát triển để kiểm tra và hiển thị tất cả các loại ứng dụng của GENSYS 2.0 MARINE. Đầu vào / đầu ra có dây trên công tắc hoặc đèn. Kết nối được thực hiện với ổ cắm 230 VAC.