Vali chuyên dụng cho bộ hòa đồng bộ Gensys 2.0

Liên hệ

Trường hợp thử nghiệm và thực hành với công cụ của chúng tôi đã được phát triển để kiểm tra và hiển thị tất cả các ứng dụng của GENSYS 2.0 . Đầu vào / đầu ra có dây trên công tắc hoặc đèn. Kết nối được thực hiện với ổ cắm 230 VAC.