Bộ hòa đồng bộ Gensys 2.0 Core

Liên hệ

GENSYS 2.0 CORE là một mô-đun song song, điều khiển và gắn phía sau dễ sử dụng, có thể đồng bộ hóa lên đến 32 máy phát điện.

Các mô-đun được thiết kế để hoạt động với các màn hình RDM 2.0 của mô-đun hiển thị từ xa độc lập được kết nối bằng ethernet.