Bộ hòa đồng bộ Gensys 2.0

Liên hệ

GENSYS 2.0 là bộ hòa đồng bộ điều khiển được thiết kế cho bảng điện của máy phát điện.