Màn hình điều khiển, giám sát máy phát i4Gen.10” – GENSYS 2.0 Platform

Liên hệ

I4Gen.10” là giao diện người dùng do CRE TECHNOLOGY tạo ra để cung cấp cho người dùng khả năng giám sát toàn diện các bộ điều khiển CÔNG NGHỆ CRE mới. Phần cứng của thiết bị là màn hình màu cảm ứng đa điểm được phát triển cho môi trường khắc nghiệt và các khu vực công nghiệp, cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu của tất cả các bộ điều khiển để điều khiển và đo lường.