Bộ hòa đồng bộ RDM 2.0

Liên hệ

RDM 2.0 hoạt động như một màn hình hiển thị từ xa và kết hợp với GENSYS 2.0 CORE, có thể điều khiển một nhà máy điện đơn hoặc nhiều tổ máy phát điện.