Bộ hòa đồng bộ WOODWARD 3200XT

Liên hệ

Bộ điều khiển easYgen-3200XT là bộ điều khiển cho tất cả các ứng dụng của các dòng máy phát điện. Công nghệ này làm chuẩn hóa các ứng dụng kiểm soát máy phát điện trên một bộ điều khiển với giá thành thấp. Các ứng dụng này rất linh hoạt : từ máy phát điện chạy đơn, máy phát điện chạy hòa đồng bộ share tải nhiều máy, phân đoạn phức tạp trong hệ thống phân phối điện, nguồn điện.