Đồng hồ hòa đồng bộ kèm rơ le kiểm tra hòa SCR 2.0

Liên hệ

SCR2.0 là một đồng hồ hòa đồng bộ được điều khiển bằng bộ vi xử lý với rơ le kiểm tra đồng bộ có thể lập trình được, được đóng gói gắn bảng điều khiển phía trước DIN96. Nó giám sát điện áp và tần số của 2 mạng điện độc lập cũng như góc pha tức thời giữa chúng.