Bộ hòa đồng bộ hàng hải Gensys 2.0 Core Marine

Liên hệ

GENSYS 2.0 CORE MARINE là một mô-đun song song, điều khiển và gắn phía sau dễ sử dụng, có thể đồng bộ hóa lên đến 32 máy phát điện.

GENSYS 2.0 CORE MARINE được cấu hình bằng phần mềm CRE Config hoặc thông qua trang Web nhúng của nó.