Bộ hòa đồng bộ hàng hải Gensys 2.0 Marine

Liên hệ

GENSYS 2.0 Marine là thiết bị điều khiển được thiết kế cho bảng tổng máy phát điện hàng hải. Đơn vị Hệ thống Quản lý Điện này kết hợp tất cả các chức năng cần thiết