Rơ le bảo vệ lỗi roto chạm đất BE1-64F

Liên hệ

Thiết bị này được thiết kế để phát hiện roto nối đất không chủ ý trong cuộn dây kích từ của máy phát hoặc động cơ đồng bộ. Các mô hình có sẵn để kết nối với mặt tích cực hoặc tiêu cực của trường kích thích hoặc trường chính của máy. Có thể đặt hàng các kiểu máy có hoặc không có nút bấm Trip/Test. Xem bản tin sản phẩm để biết các mẫu có sẵn.