Rơ le bảo vệ hệ thống nguồn DC BE1-11d

Liên hệ

Việc cài đặt cấu hình bảo vệ một cách chính xác vô cùng dễ dàng với BE1-11. Hệ thống bảo vệ nguồn DC BE1-11d được thiết kế với nhiều tính năng để giải quyết các vấn đề về độ tin cậy phát sinh từ sự phức tạp của việc lập trình. Với các tệp BESTspace™, nhiều lược đồ logic được lập trình sẵn của BESTlogic™Plus và các ghi chú ứng dụng liên quan, bạn có thể tự tin rằng mình có được sự bảo vệ cần thiết.