Rơ le bảo vệ công suất ngược BE1-32R

Liên hệ

Các rơ-le này cung cấp tính linh hoạt và khả năng kiểm soát để bảo vệ máy móc chống lại các điều kiện dòng điện ngược, thiếu công suất và quá công suất.