Bảng điều khiển máy hàng hải DCU 410E – DCU 410E Marine Engine Controller

Liên hệ

Bảng điều khiển máy thủy DCU 410E là hệ thống giám sát cho động cơ diesel tốc độ thay đổi (động cơ đẩy hoặc máy bơm) hoặc động cơ diesel tốc độ cố định (máy phát điện).