Rơ le bảo vệ Basler BE1-FLEX

Liên hệ

Hệ thống Bảo vệ, Tự động hóa và Điều khiển BE1-FLEX được thiết kế để có thể định cấu hình cho hầu hết mọi ứng dụng Hệ thống điện. BE1-FLEX có thể hoạt động bao trùm nhiều ứng dụng vì nó có thể cấu hình cho bất kỳ tổ hợp chức năng nào có sẵn. Màn hình cảm ứng lớn có thể cấu hình cung cấp giao diện người dùng dành riêng cho ứng dụng. Để hỗ trợ các nhu cầu chưa biết trong tương lai, BE1-FLEX có thể chỉ cần bật các chức năng bổ sung không phổ biến cho một ứng dụng, thay đổi hoặc nâng cấp bảng, nâng cấp trường các tùy chọn kiểu không phải phần cứng và cập nhật chương trình cơ sở một cách an toàn mà không cần phải xóa nó khỏi cài đặt.