Rơ le bảo vệ máy biến áp Basler BE1-11t

Liên hệ

Rơ le bảo vệ máy biến áp BE1-11t (Basler, USA) được thiết kế với nhiều tính năng để giải quyết các vấn đề khó khăn gặp phải từ việc cài đặt rơ le.