Rơ le bảo vệ máy phát Basler BE1-11g

Liên hệ

Việc cài đặt cấu hình bảo vệ một cách chính xác là vô cùng dễ dàng với BE1-11. Hệ thống Bảo vệ Máy phát điện BE1-11g được thiết kế với một dòng đầy đủ các yếu tố bảo vệ và điều khiển, từ bảo vệ khoảng cách dự phòng (21) đến vi sai pha (87). Một bộ đồng bộ hóa tiên tiến có sẵn (25A) bao gồm các chế độ dự đoán và vòng khóa pha có thể lựa chọn. BE1-11g có nhiều tính năng để giải quyết các vấn đề về độ tin cậy phát sinh từ độ phức tạp của chương trình. Với các tệp BESTspace™, nhiều lược đồ logic được lập trình sẵn của BESTlogic™Plus và các ghi chú ứng dụng liên quan, bạn có thể tự tin rằng mình có được sự bảo vệ cần thiết.